Cadena de cafeteria fundada el 1954. També oferim venta de cafè d’origen.
El nostre cafè i bolleria que trobaràs son propis del nostre obrador.
Ens caracteritzen els nostres anys d’experiència fent i servint cafès així com la qualitat del nostre servei i
producte.