A la nostra acadèmia hi trobaràs moltes opcions per aprendre anglès! els nens creixen acompanyats dels nostres personatges i històries. Els nostres cursos són una manera oberta i imaginativa de veure i entendre el món, que els permetrà anar assolint competències lingüístiques i arribar als nivells establerts en el Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

Babies: From the first year of life: 1 i 2 anys
Acompanyats de dos ratolinets tendres i simpàtics, els més menuts s’endinsaran en el món de l’anglès

Kids: Learning to the rhythm of nature: A partir dels 3 anys
Els personatges de Kids&Us creixen al mateix ritme que els nostres alumnes, perquè s’inspiren en ells, nens i nenes reals de diferents grups d’edat.

Tweens: inquisitive minds grow everywhere: A partir dels 9 anys
Gràcies a la base oral aconseguida en l’etapa Kids, els alumnes de Tweens podran continuar avançant en la interiorització d’un gran nombre d’estructures i expressions idiomàtiques

Teens: Inspire the world you see: A partir dels 13 anys
L’adolescència és un moment d’obertura al món, en què la ment absorbeix noves realitats i necessita el llenguatge per expressar-lo.