Pqno… és un espai creatiu on hi ha la part de botiga amb la col·lecció de complements sostenibles, de residuo zero de Pqno… Handmade designs. També a la botiga es venen els productes acabats dels tallers creatius i/o el material que es fa servir en els mateixos. La resta de la sala es comparteix entre els tallers creatius propis de Pqno… i d’altres talleristes, la paret per exposicions artístiques i les activitats culturals.